FANDOM


Warrior's Terrace

Taras Wojowników

Taras Wojowników to dom darnassiańskich nauczycieli wojowników oraz mistrzów bitewnych. Jest to najdalej na wschód wysunięta część stolicy nocnych elfów.

By dostać się na Taras Wojowników nalezy kierować się na wschód od Ogrodów Świątynnych, południe od Tarasu Rzemieślników lub północ od Tarasu Handlarzy. Kierowanie się na wschód od Tarasu Wojowników wyprowadzi podróżnika do właściwego Teldrassilu.