FANDOM


Neutral 32 Fort Stromgarde
Stromgarde
Ruiny Stromgarde
TypRuiny
PrzywódcaNieznany (Stromgarde)
Lord Falconcrest (Syndykat)
Or'Kalar (Miażdżąca Pięść)
RasyIconSmall Human MaleIconSmall Human Female Ludzie
IconSmall Ogre MaleIconSmall Ogre Male2IconSmall Ogre Female Ogry
IconSmall ForestTroll MaleIconSmall ForestTroll Female Leśne trolle
PowiązaniaStromgarde, Syndykat, Plemię Miażdżącej Pięści, plemię Zwiędłej Kory
LokacjaPołudniowo-zachodnie Wyżyny Arathiańskie
StatusAktywny

Fort Stromgarde to zrujnowana stolica Stromgarde, znajdująca się w południowo-zachodnim zakątku Wyżyn Arathiańskich. Miasto zostało podzielone na trzy sektory - jednym włada zbójecki Syndykat, kolejny jest pod kontrolą przede wszystkim ogrów z plemienia Miażdżącej Pięści z pomocą trolli z plemienia Zwiędłej Kory, podczas gdy nad ostatnią pieczę sprawują niedobitki armii Stromgarde, która niegdyś służyła pod księciem Galenem Trollbanem, do czasu jego śmierci.

Miecz Trol'kalar, legendarna zguba trolli i dziedzictwo rodu Trollbane'ów, pozostawał ukryty w Krypcie Rodowej Trollbane'ów bronionej przez Księcia Galena do czasu, aż herosi Hordy go zabili, sprofanowali grobowiec i zabrali miecz do Zengu. Ten nakazał im zabrać miecz i użyć go przeciwko trollom w Zul'Gurub. Gdy jednak został sam na chwilę z bronią, został zabity przez ludzi ze Stromgarde, którzy zabrali Trol'kalara i ponownie zapieczętowali w grobowcu, rozdzielając pieczęć zgodnie z poleceniem sukcesorów księcia Galena.

Galen Trollbane został wskrzeszony jako Opuszczony i obecnie pragnie miecza... by użyć go przeciw żywym wrogom Mrocznej Pani.

Sydykat

Stromgarde Town Hall

Wewnętrzna forteca miasta

Jeden z najwyższych rangą przywódców Syndykatu, Lord Falconcrest, dowodzi działaniami na Wyżynach właśnie z ruin Stromgarde. Stromgardzka armia wyznaczyła cenę za jego głowę i poszukuje pomocy u herosów Przymierza. Prawdopodobnie jego śmierć znacznie zakłóci działalność Syndykatu w regionie.

Zmiany w patchach

  • Bc icon Patch 2.3.0 (2007-11-13): Wielu mobów Syndykatu straciło swój elitarny status.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.