Wikia

WoWWiki

Quest:Val'anyr, Hammer of Ancient Kings

Dyskusja0
2412stron na
tej wiki
Neutral 15Val'anyr, Hammer of Ancient Kings
Start:Archivum Console
Koniec:Archivum Console
Minimalny poziom:80
Zalecany poziom:80
Typ:Raid
Doświadczenie:33,100
Nagrody:42 Gold 6 Silver [Val'anyr, Hammer of Ancient Kings]
Poprzedni quest:Ancient History


Cele

Throw the Shattered Pieces of Val'anyr into Yogg-Saron's maw while he's casting Deafening Roar and defeat Yogg-Saron and recover the Reforged Hammer of Ancient Kings.

This can only be completed in Heroic mode and only if at least one Ulduar Watcher is not assisting you.

Provided Item:


Rzuć Strzaskane Kawałki Val'anyra do paszczy Yogg-Sarona, podczas gdy rzuca Ogłuszający Ryk, pokonaj go i odzyskaj [Reforged Hammer of Ancient Kings]

Zadanie może zostać tylko ukończone tylko w trybie heroicznym, oraz z miniumum jednym nie pomagającym Ci strażnikiem.

Dołączony przedmiot:

Opis

The Archivum Console has hinted at a possible way to rebind the fragments of Val'anyr: you must get the fragments inside the physical form of the being known as Yogg-Saron.

It sounds like a long shot, but for an artifact of such power you think the risk might just be worth it.

Konsola Archiwum znalazła najlepszy możliwy sposób, na odzyskanie fragmentów Val'anyra: musisz wrzucić fragmenty do wewnątrz fizycznej formy istoty znanej jako Yogg-Saron.

Wygląda to na szalony pomysł, jednak patrząc na artefakt o takiej mocy sądzisz, że warto podjąć ryzyko.

Nagrody

Otrzymasz 42 Gold 6 Silver oraz

Inv mace 99 [Val'anyr, Hammer of Ancient Kings]

W trakcie

...

Zakończenie

Object integrity confirmed. Please hold while solidified residue is removed.

Integralność obiektu potwierdzona. Proszę się nie rozłączać, zespolone pozostałości są usuwane.

Ciąg zadań

  1. 1. Neutral 15 [80R] Ancient History
  2. 2. Neutral 15 [80R] Val'anyr, Hammer of Ancient Kings

Więcej od Wikii

Losowa wiki