FANDOM


Zadanie Edytuj

Zbierz 4 Serca Płomieni i 4 kulki Oleju Golemów i zanieś je do Kalarana Windblade.

Opis Edytuj

Dobrze wybrałeś, <imię>. Musimy uderzyć tam, gdzie możemy uczynić najwięcej zniszczeń, czyli na wieże strażnicze. Gdy wieże staną w płomieniach, będziemy mogli rozpocząć ofensywę, zanim oni zdążą zareagować. Będziemy potrzebowali odpowiedniego narzędzia, by podpalić strażnice. Wykonanie go wymaga pewnych składników. Przynieś mi cztery serca płomieni i cztery oleje golemów, a ja stworzę pochodnię doskonałego płomienia. Golemy i żywiołaki żyjące na tych ziemiach powinny być twoim pierwszym celem.

Postęp Edytuj

Zebrałeś materiały?

Zakończenie Edytuj

Dobra robota, <imię>. Jesteśmy prawie gotowi.

Nagrody Edytuj

Po zakończeniu zadania otrzymasz: 1 Gold 40 Silver

Korzyści Edytuj

  • 6290 XP (lub  26 Silver 40 Copper na maksymalnym poziomie)

Łańcuch zadań Edytuj

  1. Neutral 15 [48] Divine Retribution
  2. Neutral 15 [48] The Flawless Flame
  3. Neutral 15 [48] Forging the Shaft
  4. Neutral 15 [50] The Flame's Casing
  5. Neutral 15 [50] The Torch of Retribution
  6. Neutral 15 [50] The Torch of Retribution
  7. Neutral 15 [50] Squire Maltrake
  8. Neutral 15 [52] Set Them Ablaze!
  9. Neutral 15 [50] Trinkets...

Zmiany w uaktualnieniach Edytuj

WoW icon Patch 1.11.1 (2006-06-28): Dodany.

Linki Zewnętrzne Edytuj