FANDOM


Zadanie Edytuj

Porozmawiaj z Giermkiem Maltrakiem.

Opis Edytuj

Porozmawiaj z moim przybocznym, Giermkiem Maltrakiem. Udzieli ci on dalszych wskazówek, jak używać Pochodni Boskiej Kary.

Zakończenie Edytuj

Czy jesteś gotów, by zadać cios?

Korzyści Edytuj

  • 680 XP (lub  4 Silver 20 Copper na maksymalnym poziomie)

Łańcuch zadań Edytuj

  1. Neutral 15 [48] Divine Retribution
  2. Neutral 15 [48] The Flawless Flame
  3. Neutral 15 [48] Forging the Shaft
  4. Neutral 15 [50] The Flame's Casing
  5. Neutral 15 [50] The Torch of Retribution
  6. Neutral 15 [50] The Torch of Retribution
  7. Neutral 15 [50] Squire Maltrake
  8. Neutral 15 [52] Set Them Ablaze!
  9. Neutral 15 [50] Trinkets...

Zmiany w uaktualnieniach Edytuj

WoW icon Patch 1.11.1 (2006-06-28): Dodany.

Linki Zewnętrzne Edytuj