FANDOM


Horde 32
Quartermaster Lymel
Quartermaster Lymel
Tytuł <General Goods>
Płeć Female
Rasa Forsaken (Humanoid)
Poziom 18
Życie
438
Majątek 20Silver
Lokacja

Kwatermistrzyni Lymel jest to 18 poziomwy kupiec dóbr generalnych, znajdujący się w Tranquillien na Ziemiach Duchów.

Zadania

Rozpoczyna zadanie Horde 15IconSmall Blood Elf MaleIconSmall Blood Elf Female [10] Goods from Silvermoon City Quest Avail 16x16

Kończy zadanie Horde 15IconSmall Blood Elf MaleIconSmall Blood Elf Female [10] Return to Quartermaster Lymel. Quest Complete 16x16

Handel

Ten handlarz sprzedaje:

Linki zewnętrzne

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki