FANDOM


Ability Mount RidingHorse WoW icon Jeździectwo (Profesja)
NauczycieleWierzchowce


Poniżej znajduje się spis nauczycieli Jeździectwa, którzy uczą danego poziomu owej profesji, w granicach swych umiejętności. Lepsi nauczyciele mogą także nauczyć nas niższych poziomów.


Poziom Nauczyciel Lokacja Rasa
Apprentice
Journeyman
Alliance 15IconSmall Draenei Female Aalun Bc icon Azuremyst Isle Exodar Draenei
Alliance 15IconSmall Dwarf Male Ultham Ironhorn Amberstill Ranch Dun Morogh Dwarf
Alliance 15IconSmall Gnome Male Binjy Featherwhistle Steelgrill's Depot Dun Morogh Gnome
Alliance 15IconSmall Human Female Darlene Stokx Old Town Stormwind City Human
Alliance 15IconSmall Human Male Randal Hunter Eastvale Logging Camp Elwynn Forest Human
Alliance 15Ne male Jartsam Cenarion Enclave Darnassus Night Elf
Horde 15IconSmall Tauren Male Kar Stormsinger Bloodhoof Village Mulgore Tauren
Horde 15IconSmall Troll Female Xar'Ti Sen'jin Village Durotar Troll
Horde 15IconSmall Orc Male Kildar Valley of Honor Orgrimmar Orc
Horde 15IconSmall Goblin Female Revi Ramrod Goblin Slums Orgrimmar Goblin
Horde 15IconSmall Blood Elf Male Perascamin Bc icon Thuron's Livery Eversong Woods Blood Elf
Horde 15IconSmall Undead Female Velma Warnam Brill Tirisfal Glades Undead
Expert Bc icon
Flight Master's License Icon Cataclysm 38x35
Cold Weather Flying Wrath-Logo-Small
Artisan Bc icon
Master Bc icon
Alliance 15IconSmall Wildhammer Female Bralla Cloudwing Icon Cataclysm 38x35 Gryphon Roost Stormwind City
Alliance 15IconSmall Wildhammer Male Hargen Bronzewing Bc icon Honor Hold Hellfire Peninsula
Alliance 15IconSmall Wildhammer Female Ilsa Blusterbrew Bc icon Wildhammer Stronghold Shadowmoon Valley
Alliance 15IconSmall Wildhammer Female Maigra Keenfeather Wrath-Logo-Small Valiance Keep Borean Tundra
Horde 15IconSmall Orc Female Maztha Icon Cataclysm 38x35 Orgrimmar Skyway Orgrimmar
Horde 15IconSmall Troll Male Wind Rider Jahubo Bc icon Thrallmar Hellfire Peninsula
Horde 15IconSmall Orc Male Olrokk Bc icon Shadowmoon Village Shadowmoon Valley
Horde 15IconSmall Troll Female Wind Rider Sabamba Wrath-Logo-Small Warsong Hold Borean Tundra
Neutral 15IconSmall High Elf Female Hira Snowdawn Wrath-Logo-Small Krasus' Landing Dalaran
Neutral 15IconSmall Human Male Pilot Vic Wrath-Logo-Small Lakeside Landing Sholazar Basin
Neutral 15IconSmall Goblin Female Roxi Ramrocket Wrath-Logo-Small K3 The Storm Peaks
Wisdom of the Four Winds Mists-Logo-Small Neutral 15IconSmall Pandaren Male Skydancer Shun Mists-Logo-Small The Golden Terrace Vale of Eternal Blossoms
Neutral 15IconSmall Pandaren Male Cloudrunner Leng Mists-Logo-Small The Summer Terrace Vale of Eternal Blossoms