FANDOM


Morgraine'owie są rodziną o długich tradycjach związanych z walką i służbą Światłu.