FANDOM


  Stub.png To jest dopiero zalążek artykułu - wymaga gruntownego uzupełnienia i rozbudowania. Jeżeli jesteś w stanie nam pomóc i uzupełnić ten artykuł, to kliknij przycisk Edytuj w menu tej strony i podziel się swoją wiedzą. Pamiętaj, że musisz być zalogowany, aby zmieniać treść na WoWWiki.

Komendy w Warcrafcie wywołują różnorodne reakcje u naszej postaci, które widzą także inni gracze. Po wpisaniu Komendy pojawia się animacja, niektóre zostają przerwane jakimkolwiek ruchem. Istnieją także komendy które powodują np. wysłanie wiadomości do innego gracza.


Komendy ogólne

Możesz wpisać "/a" co przescrolluje przez wszystkie komendy zaczynające się od "a".

 • /tell (alias '/t') - wysyła konkretnemu graczowi prywatną wiadomość. Możesz przełączać się pomiędzy osobami z którymi rozmawiałeś w ten sposób wciskając tab podczas pisania.
 • /w - j.w.
 • /chathelp (alias '/chat') - lista komend chatowych
 • /em (alias '/me') - tworzy emote
 • /exit - wyjście z gry
 • /follow (alias '/f') - zaznacz gracza i wpisz tą komendę. Twoja postać będzie za nim podążać.
 • /ghelp - lista komend dotyczących gildii
 • /ignore> /unignore - wyłącza ignorowanie gracza
 • /invite (alias '/inv' lub '/i') - zaprasza gracza do party.
 • /logout - wylogowuje z gry
 • /party (alias '/p') - wysyła wiadomość na party chat
 • /played - podaje ile już czasu spędziłeś grając tą postacią.
 • /pvp - włącza tryb PvP (inni gracze z przeciwnej frakcji mogą cie zaatakować).
 • /random [Y]: generuje losową liczbę z zakresu pomiędzy X a Y, jeśli Y nie jest podane to będzie generowana liczba z przedziału 1 - X. Przydaje się przy ustalaniu kto będzie mieć prawo do lootowania skrzyni, kopania surowców lub znalezionego przedmiotu.
 • /r - odpowiada na ostatnią prywatną wiadomość.
 • /roll - generuje losową liczbe z przedziału 1 - 100
 • /say (alias '/s') - wysyła wiadomośc do osób blisko ciebie
 • /sit - twoja postać usiądzie. W tej pozycji szybciej odzyskujesz zdrowie
 • /stand - twoja postać wstanie.
 • /who - lista graczy online.
 • /yell (alias '/y') - wykrzykuje wiadomość 'słyszaną' w większym promieniu niż ta generowana przez '/s'.
 • /cast pozwala ci na rzucenie czaru poprzez wypisanie jego nazwy. Wpisz /cast (tekst dodatkowy czaru) - np "/cast Fireball (Rank 1)".

By dodać rzucanie czaru do makra możesz wpisać je ręcznie lub shift-kliknąć czar w spellbooku, aby dodać odpowiednią komendę /cast do makra.

Komendy czatu

 • /#, /c, /csay - wysyła tekst na kanał # (np /1 Cześć!)
 • /announcements, /ann - Włącza/wyłącza ogłoszenia o graczach wchodzących/opuszczających kanał
 • /afk, /dnd - ustawia tag 'Nie ma mnie przy komputerze' lub 'Nie przeszkadzać'
 • /ban, /unban - banuje/odbanowuje gracza z kanału
 • /chatlist, /chatwho, /chatinfo [kanał] - wyświetla listę kanałów lub osób na kanałach
 • /cinvite, /chatinvite - zaprasza gracza na kanał
 • /join, /channel, /chan - dołącza do kanału
 • /kick - wykopuje gracza z kanału
 • /leave, /chatleave, /chatexit [kanał] - wychodzi z kanału (lub z wszystkich kanałów)
 • /mod, /moderator, /unmod, /unmoderator - zmienia status moderatorski gracza
 • /moderate - Włącza/wylącza moderację na kanale
 • /mute, /squelch, /unvoice, /unmute, /unsquelch, /voice - zmienia uprawnienia gracza
 • /password, /pass - zmienia hasło

Komendy Gildyjne

Uwaga: większośc z tych komend może być użyta jedynie przez oficerów i przywódców gildii.
 • /ginfo - podaje podstawowe informacje o gildii
 • /g - wysyła wiadomośc do wszystkich członków gildii
 • /o - wysyła wiadomośc do wszystkich oficerów gildii
 • /ginvite - zaprasza innego gracza do gildii
 • /gremove - usuwa gracza z gildii
 • /gpromote - awansuje gracza p jedną rangę
 • /gdemote - degraduje gracza o jedną rangę
 • /gmotd - ustawia wiadomość gildyjną
 • /gquit - usuwa cię z gildii
 • /groster - wyświetla guild roster (tylko oficerowie i przywódca)
 • /gleader - przekazuje dowództwo gildii innemu graczowi (tylko przywódca gildii)
 • /gdisband - rozwiązuje gildię (tylko przywódca gildii)


Komendy głosowe

Następujące komendy spowodują odtworzenie dźwięku. Każda występuje w dwóch lub trzech wariacjach. Odgłos zależy od postaci.

 • /help - "pomocy"
 • /inc - ostrzeżenie przed atakiem
 • /charge
 • /flee
 • /attack
 • /oom - brak lub mało many
 • /fol - "idź za mną"
 • /wait - "poczekaj"
 • /heal - "wylecz mnie"
 • /cheer
 • /fire
 • /rasp - 'wystawienie języka' (to samo co emote '/rude')
 • /train - postać wydaje dźwięk przypominający pociąg.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki