FANDOM


Grimesilt Dig Site

Strefa Wykopaliskowa Grimesilta

Strefa wykopaliskowa obecnie opanowana przez krasnoludy Czarnego Żelaza. Jeden z pierwotnych kopaczy, Dorius Stonetender, leży ranny na dnie dołu, a inny członek ekspedycji siedzi uwięziony w wychodku nieopodal.


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki