FANDOM


Booknovel
Ten artykuł (lub jego części) odwołują się do źródeł takich jak powieści, krótkie historie lub do systemu Warcraft RPG. Informacje tu zamieszczone niekoniecznie muszą występować w World of Warcraft lub innych oficjalnych źródłach.

Green wyrm jest dorosłą formą zielonego smoka, mają ponad 500 lat. Głównym przedstawicielem tego gatunku jest Ysera.