FANDOM


Gol\'Bolar Quarry Mine

Kopalnia Gol'Bolar

Kopalnia Gol'Bolar jest głęboką kopalnią znajdującą się w sercu Kamieniołomu Gol'Bolar. Niegdyś był to obszar wydobywczy krasnoludów, jednak od kiedy troggowie ze szczepu Kamiennej Szczęki najechali Dun Morogh, przejęli kopanię jako ich leże. O ile w samym kamieniołomie nie ma zbyt dużo troggów, to w kopalni jest ich pełno, a ich przywódcą jest Hammerspine.