FANDOM


Krąg Starożytnych to grupa starożytnych, która najprawdopdobniej przewodzi ich rasie na Mrocznym Brzegu. Spotykają się oni na Polanie Starożytnych. Krąg Starożytnych i mądrzy druidzi połączyli swoją energię, by stworzyć Teldrassil. Mają oni dostateczny autorytet, by podejmować duże decyzje, takie jak pomoc Fandralowi Staghelmowi i jego druidom w zasadzeniu nowego Drzewa Świata Teldrassil na Kalidarze. Jedynym znanym członkiem kręgu jest Onu.