FANDOM


Booknovel
Ten artykuł (lub jego części) odwołują się do źródeł takich jak powieści, krótkie historie lub do systemu Warcraft RPG. Informacje tu zamieszczone niekoniecznie muszą występować w World of Warcraft lub innych oficjalnych źródłach.

Black wyrm jest dorosłym czarnym smokiem i ma ponad 500 lat. Jednym ze znanych przedstawicieli jest Deathwing Niszczyciel.