FANDOM


Agamandowie to nazwa rodziny osiadłej na Polanach Tirisfal. Władali oni znacznym obszarem, między innymi Młynami Agamandów, własną kryptą rodzinną, jak i licznymi przedmiotami. Miasto Nowy Agamand w Northrend zostało nazwane ich imieniem.

  • Devlin Agamand - młodszy z dwójki braci i pierwszy, który dostał się pod wpływ Plagi. To właśnie Devlin pozwolił nieumarłym wkroczyć do Młynów. Z powodu zdrady, Devlin został wygnany przez brata i ojca i obecnie włóczy się po obrzeżach Młynów.
  • Thurman Agamand - brat Devlina.
  • Gregor Agamand - ojciec Devlina i Thurmana.
  • Nissa Agamand - żona Gregora. Nawiedza ona farmę i jest jedynym pozbawionym ciała nieumarłym w rodzinie.